Cultures Hip-hop

Cultures Hip-hop, en partenariat avec la Hip-hop new School de Quimper.